Your Cardio - Tester - Träning - Event

Maxpulstest

Ett maxpulstest är ett bra sätt att mäta ut dina olika pulszoner. Utifrån din maxpuls kan vi räkna ut i vilka pulszoner du ska hålla dig vid olika träningspass. Detta i kombination med laktattest gör att vi får en total bild av din prestationsförmåga.

Ofta görs maxpulstest i samband med laktattest. Efter att vi genomfört laktattestet får du vila en stund för att orka maxa ur dig allt du har.


Vi ställer in cykel eller löpband på din tröskel-watt eller -fart beroende på om det är cykel eller löpning.


Därefter får du börja cykla/springa tills dess att pulsen börjar öka mot din tröskelpuls.


Vid uppnådd puls kommer vi varje minut att öka motståndet alternatvit höja lutningen på bandet med förutbestämda tal tills dess att du inte orkar mer.


Precis när du stannar läser vi av din puls och där har vi fått en maxpuls. Denna kan variera något mellan olika test och maxpulsen sjunker även allt eftersom vi blir äldre.

Maxpulstest ingår i våra laktattest men skulle du vilja göra endast ett maxpulstest kan vi ordna det.


Pris för maxpulstest: 300 kr